Součástí cesty za zvýšením luminosity i kvality svazku je při současné přestávce náhrada lineárního předurychlovače LINAC-2 zařízením LINAC-4 (zdroj CERN).


Součástí cesty za zvýšením luminosity i kvality svazku je při současné přestávce náhrada lineárního předurychlovače LINAC-2 zařízením LINAC-4 (zdroj CERN).