Schéma budoucího urychlovače FCC a jeho umístění v laboratoři CERN (zdroj CERN).


Schéma budoucího urychlovače FCC a jeho umístění v laboratoři CERN (zdroj CERN).