Schéma potenciálního srážeče elektronů a pozitronů CEPC navrhovaného v Číně (zdroj IHEP).


Schéma potenciálního srážeče elektronů a pozitronů CEPC navrhovaného v Číně (zdroj IHEP).