Zobrazení společná produkce Z bosonu a higgse a následného rozpadu higgse na dvojici kvarku b a antikvarku anti-b zaznamenané v experimentu CMS (zdroj CERN).


Zobrazení společná produkce Z bosonu a higgse a následného rozpadu higgse na dvojici kvarku b a antikvarku anti-b zaznamenané v experimentu CMS (zdroj CERN).