Závislost míchání higgse s různými částicemi na jejich hmotnosti by měla být podle Standardního modelu lineární v log-log měřítku. Experimentální data plně splňují předpověď Standardního modelu.


Závislost míchání higgse s různými částicemi na jejich hmotnosti by měla být podle Standardního modelu lineární v log-log měřítku. Experimentální data plně splňují předpověď Standardního modelu.