Současný stav našich znalostí parametrů Standardního modelu (převzato ze souhrnné prezentace Vincenza Vagnoniho v Moriondu).


Současný stav našich znalostí parametrů Standardního modelu (převzato ze souhrnné prezentace Vincenza Vagnoniho v Moriondu).