Baryony v základním stavu založené na SU(4) multipletech z kvarků u, d, s a c. Nahoře je multiplet baryonů se spinem ?, kdy je orientace spinu jednotlivých kvarků opačná. Dole pak případ, kdy je orientace spinů kvarků stejná a celkový spin baryonu je


Baryony v základním stavu založené na SU(4) multipletech z kvarků u, d, s a c. Nahoře je multiplet baryonů se spinem ?, kdy je orientace spinu jednotlivých kvarků opačná. Dole pak případ, kdy je orientace spinů kvarků stejná a celkový spin baryonu je 3/2 (zdroj PDG).