Excitované stavy nukleonů (proton nebo neutron), označované jako N rezonance, a baryonů Delta, označované jako ? rezonance. Srovnání experimentálních hodnot jejich klidových energií a výpočtu pomocí kvantové chromodynamiky a kvarkového modelu. (Zdroj


Excitované stavy nukleonů (proton nebo neutron), označované jako N rezonance, a baryonů Delta, označované jako ? rezonance. Srovnání experimentálních hodnot jejich klidových energií a výpočtu pomocí kvantové chromodynamiky a kvarkového modelu. (Zdroj PDG).