Poprvé bylo pozorováno narušení CP-symetrie i u mezonů a antimezonů D0.


Poprvé bylo pozorováno narušení CP-symetrie i u mezonů a antimezonů D0.