Změny v produkci těžkých kvarkonií v závislosti na teplotě. Kritická teplota Tc je hraniční pro tvorbu kvark-gluonového plazmatu.


Změny v produkci těžkých kvarkonií v závislosti na teplotě. Kritická teplota Tc je hraniční pro tvorbu kvark-gluonového plazmatu.