Rozdíl v produkci kvarkonií ?(1S), ?(2S) a ?(3S) v případě srážek protonů, kdy kvark-gluonové plazma nevzniká a u srážek olova, kdy se produkuje ve velkém množství. Mezony se rozpadají na dvojice mion a antimion. V grafu je klidová energie určená z e


Rozdíl v produkci kvarkonií ?(1S), ?(2S) a ?(3S) v případě srážek protonů, kdy kvark-gluonové plazma nevzniká a u srážek olova, kdy se produkuje ve velkém množství. Mezony se rozpadají na dvojice mion a antimion. V grafu je klidová energie určená z energie a hybnosti produkovaných mionů. Jednotlivé píky jsou v místech klidových energii hledaných mezonů.