V současné době už lze pozorovat nejen eliptický tvar expandující zóny, ale i daleko komplikovanější formu expanze.


V současné době už lze pozorovat nejen eliptický tvar expandující zóny, ale i daleko komplikovanější formu expanze.