Obrázek z vývoje nových magnetů pro LHC. Demonstrátor magnetu docílil v březnu 2020 v píku intenzitu magnetického pole 16,5 T (zdroj CERN).


Obrázek z vývoje nových magnetů pro LHC. Demonstrátor magnetu docílil v březnu 2020 v píku intenzitu magnetického pole 16,5 T (zdroj CERN).