Exemplář MOR 1122, jedna z největších dosud objevených lebek rohatých dinosaurů. Patřila druhu Torosaurus latus, který je s potvrzenou mírou 277 cm (u druhého exempláře ve sbírkách Museum of the Rockies) v současnosti absolutním „rekordmanem“, pokud


Exemplář MOR 1122, jedna z největších dosud objevených lebek rohatých dinosaurů. Patřila druhu Torosaurus latus, který je s potvrzenou mírou 277 cm (u druhého exempláře ve sbírkách Museum of the Rockies) v současnosti absolutním „rekordmanem“, pokud bereme v potaz jen kvalitněji dochované fosilní lebky. Kredit: Tim Evanson; Wikipedie (CC BY-SA 2.0)