Co tedy na závěr říci k nové fyzice za Standardním modelem. Dovolím si převzít inspiraci ze shrnující přednášky Vincenza Vagnoniho na konferenci v Moriondu.


Co tedy na závěr říci k nové fyzice za Standardním modelem. Dovolím si převzít inspiraci ze shrnující přednášky Vincenza Vagnoniho na konferenci v Moriondu.