Zaměstnanost v US městech v éře španělské chřipky. Červeně města s laxními opatřeními, zeleně města s důkladnými opatřeními. X – změna zaměstnanosti, Y – úmrtnost na 100 tisíc obyvatel. Kredit: Correia et al.


Zaměstnanost v US městech v éře španělské chřipky. Červeně města s laxními opatřeními, zeleně města s důkladnými opatřeními. X – změna zaměstnanosti, Y – úmrtnost na 100 tisíc obyvatel. Kredit: Correia et al.