Doufejme, že vrcholící jaro přinese opadnutí epidemie (foto Vladimír Wagner).


Doufejme, že vrcholící jaro přinese opadnutí epidemie (foto Vladimír Wagner).