Fylogenetická analýza ukázala, že mezi nejbližší vývojové příbuzné volgatitana patřil jihoamerický druh Epachthosaurus sciuttoi. Tento menší zástupce kladu Lithostrotia žil o 40 milionů let později na území současné argentinské Patagonie. Formálně po


Fylogenetická analýza ukázala, že mezi nejbližší vývojové příbuzné volgatitana patřil jihoamerický druh Epachthosaurus sciuttoi. Tento menší zástupce kladu Lithostrotia žil o 40 milionů let později na území současné argentinské Patagonie. Formálně popsán byl na základě nálezu fosilií ze souvrství Bajo Barreal v roce 1990. Na fotografii je rekonstruovaný kosterní exemplář z bývalé expozice Národního muzea v Praze (rok 2008). Kredit: Karelj; Wikipedie (volné dílo)