Carlos M. Isales a Sadanand Fulzele – první autor stiudie o vlivu mikroRNA na virulenci COVID-19... . (Kredit: Phil Jones,Univerzita Augusta)


Carlos M. Isales a Sadanand Fulzele – první autor stiudie o vlivu mikroRNA na virulenci COVID-19... . (Kredit: Phil Jones,Univerzita Augusta)