Diskuze k výpočtům drah planet v Keplerových Rudolfínských tabulkách, 1623/1627. Kredit: Mathematical association of America via Wikimedia Commons.


Diskuze k výpočtům drah planet v Keplerových Rudolfínských tabulkách, 1623/1627. Kredit: Mathematical association of America via Wikimedia Commons.