Komponenty jsou na místě, budova stojí a zařízení ITER se začne skládat dohromady (zdroj ITER).


Komponenty jsou na místě, budova stojí a zařízení ITER se začne skládat dohromady (zdroj ITER).