Nový japonský plně supravodivý tokamak JT-60SA (zdroj JT-60SA).


Nový japonský plně supravodivý tokamak JT-60SA (zdroj JT-60SA).