Pohled na areál s dokončenou budovou tokamaku ITER (zdroj ITER).


Pohled na areál s dokončenou budovou tokamaku ITER (zdroj ITER).