Výlitek mozkovny tyranosaura ukazující velikost a relativní proporce jednotlivých částí mozku tohoto obřího teropoda. Jedním z nejnápadnějších znaků je velikost čichových laloků (lobi olfactori) v přední části mozku. Ačkoliv byl tyranosauří mozek o v


Výlitek mozkovny tyranosaura ukazující velikost a relativní proporce jednotlivých částí mozku tohoto obřího teropoda. Jedním z nejnápadnějších znaků je velikost čichových laloků (lobi olfactori) v přední části mozku. Ačkoliv byl tyranosauří mozek o velikosti banánu proti celkové velikosti lebky poměrně malý, ve srovnání s mozky ostatních dinosaurů podobné velikosti patřil naopak k největším. Kredit: Matt Martyniuk; Wikipedie (CC BY-SA 4.0)