Rekonstruovaná kostra holotypu eustreptospondyla (OUM J13558) v expozici Oxfordského univerzitního přírodovědeckého muzea. Tento exemplář byl subadultním (nedospělým) jedincem, dosahujícím délky kolem 4,6 metru a živé hmotnosti jen asi 220 kilogramů.


Rekonstruovaná kostra holotypu eustreptospondyla (OUM J13558) v expozici Oxfordského univerzitního přírodovědeckého muzea. Tento exemplář byl subadultním (nedospělým) jedincem, dosahujícím délky kolem 4,6 metru a živé hmotnosti jen asi 220 kilogramů. Dospělé exempláře byly podstatně větší, ačkoliv jejich konkrétní rozměry nejsou známé. Kredit: Ballista; Wikipedie (CC BY-SA 3.0)