Torzo děvčátka oděného do chitónu, v jehož záhybu jsou astragaly (kůstky pro dětskou hru). Mramor, helénistická práce, 2. století před n. l. NG v Praze, NG P 578. Kredit: Zde, Wikimedia Commons.


Torzo děvčátka oděného do chitónu, v jehož záhybu jsou astragaly (kůstky pro dětskou hru). Mramor, helénistická práce, 2. století před n. l. NG v Praze, NG P 578. Kredit: Zde, Wikimedia Commons.