Malá dívka hraje astragalos (jednoduchá hra s kůstkami nebo kostkami), detail. Řím, 2. století n. l. podle helénistické předlohy. Altes Museum Berlin, Sk 494. Kredit: Zde, Wikimedia Commons.


Malá dívka hraje astragalos (jednoduchá hra s kůstkami nebo kostkami), detail. Řím, 2. století n. l. podle helénistické předlohy. Altes Museum Berlin, Sk 494. Kredit: Zde, Wikimedia Commons.