Vizualizace budoucího reaktoru MYRRHA (zdroj SCK-CEN).


Vizualizace budoucího reaktoru MYRRHA (zdroj SCK-CEN).