Celkové schéma univerzálního výzkumného reaktoru MYRRHA (zdroj SCK-CEN).


Celkové schéma univerzálního výzkumného reaktoru MYRRHA (zdroj SCK-CEN).