Proteinová kináza C-vázající protein NELL2 je enzym , který u lidí je kódován NELL2 genem. Tento gen kóduje cytoplazmatický protein, který obsahuje repetice podobné epidermálnímu růstovému faktoru (EGF).


Proteinová kináza C-vázající protein NELL2 je enzym , který u lidí je kódován NELL2 genem. Tento gen kóduje cytoplazmatický protein, který obsahuje repetice podobné epidermálnímu růstovému faktoru (EGF).