Lidský chromozom 12 s lokalizací genu NELL2 na delším chromozomálním raménku. Kredit Wikipedia, volné dílo).


Lidský chromozom 12 s lokalizací genu NELL2 na delším chromozomálním raménku. Kredit Wikipedia, volné dílo).