Fosilie edmontosaurů jsou známé z mnoha lokalit na území Severní Ameriky. Toto je fragment stehenní kosti mladého, subadultního jedince druhu Edmontosaurus annectens, na jehož vykopávkách se autor článku podílel v roce 2009 v rámci dobrovolnické prác


Fosilie edmontosaurů jsou známé z mnoha lokalit na území Severní Ameriky. Toto je fragment stehenní kosti mladého, subadultního jedince druhu Edmontosaurus annectens, na jehož vykopávkách se autor článku podílel v roce 2009 v rámci dobrovolnické práce pod záštitou instituce Museum of the Rockies v americké Montaně (souvrství Hell Creek). Dotyčný jedinec žil jen několik stovek tisíciletí před koncem křídy a zahynul v době, kdy na délku měřil asi 6 metrů. Kredit: Vlastní snímek autora, Wikipedie (CC BY-SA 4.0)