Podobne funguje štýlový náramok startupu Aktiia, ale algoritmy pre meranie sú vlastné. (Kredit: WT)


Podobne funguje štýlový náramok startupu Aktiia, ale algoritmy pre meranie sú vlastné. (Kredit: WT)