Model použitý k výpočtům. Kredit:  Credit: arXiv:2007.00926 [physics.bio-ph]


Model použitý k výpočtům. Kredit: Credit: arXiv:2007.00926 [physics.bio-ph]