Keramické masky používané na Naxu při metalurgii olova a olověné úchytky používané k opravě rozbitých keramických váz, kolem 2500 před n. l. Národní archeologické muzeum v Athénách, inv. č. 6163 a 13311. Kredit: Zde, Wikimedia Commons.


Keramické masky používané na Naxu při metalurgii olova a olověné úchytky používané k opravě rozbitých keramických váz, kolem 2500 před n. l. Národní archeologické muzeum v Athénách, inv. č. 6163 a 13311. Kredit: Zde, Wikimedia Commons.