Práce na sondě Al Amal (zdroj UAE Space Agency).


Práce na sondě Al Amal (zdroj UAE Space Agency).