Mnohočetný kernos (a další kykladská keramika) z Mélu, Fylakopi I., 2300 - 2000 př. n. l. Britské muzeum, GR 1865.12-14.1 BM Cat Vases A344. Kredit: Zde, Wikimedia Commons.


Mnohočetný kernos (a další kykladská keramika) z Mélu, Fylakopi I., 2300 - 2000 př. n. l. Britské muzeum, GR 1865.12-14.1 BM Cat Vases A344. Kredit: Zde, Wikimedia Commons.