Identifikace sekundárního mezonu pí v čerenkovovském detektoru. Podle rychlosti částice pohybující se rychlostí větší, než je rychlost světla v daném prostředí, se čerenkovovské světlo vyzařuje do daného úhlu. Jsou zobrazeny místa dopadu fotonu v poz


Identifikace sekundárního mezonu pí v čerenkovovském detektoru. Podle rychlosti částice pohybující se rychlostí větší, než je rychlost světla v daném prostředí, se čerenkovovské světlo vyzařuje do daného úhlu. Jsou zobrazeny místa dopadu fotonu v pozorovaném případě a polohy, kde by měly ležet, pokud by to byla daná částice. Lze spolehlivě odlišit pí mezon, mion a elektron. (Zdroj NA62).