Mitochodrie v časném embryu. (A) Mitochodrie (zeleně) dědíme po matce a tak není překvapením, že jich v oplozeném vajíčku najdeme přes 100 tisíc. Nicméně, spermie proniká do vajíčka i s bičíkem a tak přináší své mitochodrie dovnitř (červeně), v detai


Mitochodrie v časném embryu. (A) Mitochodrie (zeleně) dědíme po matce a tak není překvapením, že jich v oplozeném vajíčku najdeme přes 100 tisíc. Nicméně, spermie proniká do vajíčka i s bičíkem a tak přináší své mitochodrie dovnitř (červeně), v detailu níže. Modře je znázorněna genetická informace jádra, kterou jsme dosud považovali za rozhodující parametr genetické kvality embrya. (B) Již po několika hodinách, kdy se oplozené vajíčko prvně rozdělí, mizí postupně i otcovské mitochodrie, které přichází do vajíčka značně vyčerpané a poškozené. Pokud otcovské mitochodrie přetrvávají, mohou se stát příčinou spontánního potratu anebo mitochodriální choroby potomka v případě, kdy i "záchranná brzda" abortu selže.