Netradiční logo Aalto University.


Netradiční logo Aalto University.