Přemisťování palivových souborů z bazénu třetího bloku (zdroj TEPCO).


Přemisťování palivových souborů z bazénu třetího bloku (zdroj TEPCO).