Instalace víka na společný ventilační komín prvního a druhého bloku po jeho zkrácení o polovinu (zdroj TEPCO).


Instalace víka na společný ventilační komín prvního a druhého bloku po jeho zkrácení o polovinu (zdroj TEPCO).