V nanodiamantů modifikovaných příměsí dusíku se ozářením vytvoří dusíkové vakance a po ohřevu na teplotu vyšší než 600°C v nich vzniknou fluorescenční centra (zdroj ÚJF).


V nanodiamantů modifikovaných příměsí dusíku se ozářením vytvoří dusíkové vakance a po ohřevu na teplotu vyšší než 600°C v nich vzniknou fluorescenční centra (zdroj ÚJF).