Cyklotron U120M v Ústavu jaderné fyziky AV ČR, kde se provádí také produkce fluorescenčních nanodiamantů (zdroj ÚJF).


Cyklotron U120M v Ústavu jaderné fyziky AV ČR, kde se provádí také produkce fluorescenčních nanodiamantů (zdroj ÚJF).