Zdrojem radioaktivního uhlíku by mohl být grafitový moderátor z britských plynem chlazených reaktorů Magnox (zdroj Magnox Ltd).


Zdrojem radioaktivního uhlíku by mohl být grafitový moderátor z britských plynem chlazených reaktorů Magnox (zdroj Magnox Ltd).