Baterie z radioaktivních nanodiamantů určitě nenahradí radionuklidové generátory u sond zkoumajících vzdálené oblasti Sluneční soustavy (zdroj NASA).


Baterie z radioaktivních nanodiamantů určitě nenahradí radionuklidové generátory u sond zkoumajících vzdálené oblasti Sluneční soustavy (zdroj NASA).