Fosilie rodu Ostromia, umístěné v expozici Teylers Museum v holandském Haarlemu. Původně byla tato fosilie považována za pozůstatky jakéhosi pozdně jurského ptakoještěra, později za fosilie „praptáka“ rodu Archaeopteryx. Dnes předpokládáme, že se jed


Fosilie rodu Ostromia, umístěné v expozici Teylers Museum v holandském Haarlemu. Původně byla tato fosilie považována za pozůstatky jakéhosi pozdně jurského ptakoještěra, později za fosilie „praptáka“ rodu Archaeopteryx. Dnes předpokládáme, že se jednalo spíše o blízkého příbuzného čínských anchiornitidů. Kredit: GhedoGhedo; Wikipedie (CC BY-SA 4.0)