Přehled hmotností dosud pozorovaných černých děr zaznamenaných pomocí detekce gravitačních vln (modré značky), pomocí pozorování dvojhvězdných systémů s využitím elektromagnetického záření (fialové). Přehled hmotností neutronových hvězd pozorovaných


Přehled hmotností dosud pozorovaných černých děr zaznamenaných pomocí detekce gravitačních vln (modré značky), pomocí pozorování dvojhvězdných systémů s využitím elektromagnetického záření (fialové). Přehled hmotností neutronových hvězd pozorovaných pomocí detekce gravitačních vln (oranžové) a s využitím elektromagnetického záření (žluté). (Zdroj LIGO-Virgo/Northwestern U./Frank Elavsky & Aaron Geller).