Porovnání hmotnosti pozorovaných (exp) excitovaných stavů nukleonu a jejich výpočtů pomocí kvarkového modelu (QM) ukazuje, jak je náročná identifikace a interpretace obrovského množství hadronů (zdroj PDG).


Porovnání hmotnosti pozorovaných (exp) excitovaných stavů nukleonu a jejich výpočtů pomocí kvarkového modelu (QM) ukazuje, jak je náročná identifikace a interpretace obrovského množství hadronů (zdroj PDG).