Pozorovaní kandidáti na pentakvark Pc+ identifikovaní s jeho rozpadu na mezon J/? a proton (zdroj PDG).


Pozorovaní kandidáti na pentakvark Pc+ identifikovaní s jeho rozpadu na mezon J/? a proton (zdroj PDG).